In opdracht van E-wise, een toonaangevend platform voor online cursussen, heeft het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming een cursus ontwikkeld met de titel: ‘Pesten! Of plagen?’. In deze online cursus werken leerkrachten aan hun vaardigheden met betrekking tot het voorkomen en oplossen van pesten. De rol van de leerkracht is namelijk essentieel bij het voorkomen en tegengaan van pesten.

E-wise

E-wise heeft online cursusaanbod voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, onder andere over persoonlijke ontwikkeling, vakdidactiek en leren, communicatie en gedrag.

Online cursus

In samenwerking met E-wise en de Rijksuniversiteit Groningen hebben een cursus ontworpen en ontwikkeld over plagen en pesten. Daarbij is de kennis van de Rijksuniversiteit Groningen met betrekking tot pesten in een praktische cursus verwerkt.

Inhoud van de cursus

De cursus gaat onder andere in op de verschillen tussen pesten en plagen, de verschijningsvormen van pesten, de rol van de groep bij pesten en het signaleren van pesten. De cursus geeft leerkrachten daarbij ook concrete tips en handvatten voor het voorkomen en oplossen van pesten. Ook worden cursisten gewezen op kritische succes- en faalfactoren, zodat zij niet in bepaalde valkuilen stappen.

De rol van de leerkracht is essentieel bij het voorkomen en tegengaan van pesten, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Leerkrachten voelen zich echter vaak handelingsonbekwaam; ze weten niet goed op wat voor manier ze pesten moeten aanpakken. Dankzij deze cursus worden leerkrachten handelingsbekwaam gemaakt. De cursus is ingeschreven bij Registerleraar en leerkrachten kunnen hiermee twee accreditatiepunten verdienen.

“De cursus ‘Pesten! Of plagen?’ geeft concrete handvatten en tips om pesten te voorkomen en aan te pakken. De cursus is deskundig geschreven en is het resultaat van een prettige samenwerking.”

Yonina Pullens – E-WISE