Het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming werkt vraaggericht. Oftewel, met onze kennis en expertise kunnen wij u helpen met ál uw vragen en behoeftes rondom de thema’s sociale veiligheid, pesten en groepsvorming. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten:

Onderzoek & advies

Training & cursussen

Begeleiding

Toolkit Ouderbetrokkenheid

De Leerlingmonitor

Heeft u behoefte aan meer informatie over onze diensten? Neem dat gerust contact met ons op.

Contact

“Met de praktische en wetenschappelijke kennis is het KSVG voor ons een goede sparringpartner gebleken.”

Ted Hulst – Lid College van Bestuur SOOOG

Alle berichten