Het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming is dé plek waar u terecht kunt voor vragen, advies en training op het gebied van sociale veiligheid, pesten en groepsvorming in het onderwijs. We werken samen met wetenschappers, trainers en leerkrachten. Door deze bundeling van expertise zijn wij in staat om scholen op een pragmatische manier te helpen met hun vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid en groepsvorming. Wij werken daarbij altijd vanuit een wetenschappelijke basis maar geven praktische, haalbare adviezen en tips waar u morgen mee aan de slag kan.

Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming is verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Samenwerking

Prof. Dr. René Veenstra

Pesten

Prof. dr. René Veenstra is hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij studeerde Onderwijskunde en Algemene Pedagogiek in Groningen en promoveerde in 1999 op een onderzoek naar verschillen in prestaties en vorderingen tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Sinds 2000 doet hij onderzoek naar de ontwikkeling van prosociaal en antisociaal gedrag, vriendschapsrelaties, pesten en ouder-kind interacties. Hij coördineerde de evaluatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland. In 2013 was hij voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de zelfdoding van Fleur Bloemen. De afgelopen jaren gaf hij verscheidene keren een college over pesten voor de Kinderuniversiteit. In 2015 ontving Veenstra van NWO een VICI-beurs van 1,5 miljoen om verder onderzoek te doen naar interventies om pesten te minimaliseren. Bij complexe vragen van schoolbesturen maken we vaak gebruik van zijn kennis.​

Drs. Freek Velthausz

Training van leerkrachten

Freek is zijn carrière gestart in het basisonderwijs waar hij, na onderwijzer, tien jaar schoolleider is geweest. Daarna heeft Freek op pabo De Eekhorst gewerkt, waar hij als pedagoog leerkrachten heeft opgeleid. Freek is een man van verbinding en hij is steeds bezig met het tot stand brengen van positieve relaties.  Momenteel is Freek verbonden aan Jenaplan, Beeldcoaching en de Rijksuniversiteit Groningen. Voor Jenaplan heeft hij het boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven‘ geschreven. Vanuit de RUG is Freek betrokken bij onder andere het programma KiVa, de ontwikkeling van een toolkit Ouderbetrokkenheid en SterkWerk. Als bestuurslid van het Opleidingscollectief Beeldcoaching is het niet verwonderlijk dat hij ook veel met beeld werkt; opnames van groepen en van leerkrachten om het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Kortom: Een enthousiaste senior-trainer met een schat aan ervaring. Mede dankzij zijn humor weet Freek iedereen te boeien tot het eind.

Dr. Gijs Huitsing

Sociale netwerken

Dr. Gijs Huitsing is onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij promoveerde in 2014 op een proefschrift over sociale netwerkanalyse van pesten bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en hij ontving in 2017 een NWO Veni-subsidie voor onderzoek over netwerk interventies bij jongeren. Sinds 2011 is hij de vice-coördinator van de implementatie en evaluatie van KiVa (een anti-pestprogramma voor basisscholen) in Nederland. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij onder meer in Nederlandstalige handboeken en diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Ook heeft hij bijgedragen aan een serie uitzendingen van het Klokhuis over pesten. Bij vragen rondom pro- en antisociaal gedrag in relatie tot sociale netwerken wordt hij regelmatig ingezet. Op dit moment is hij bezig met het opzetten van een programma om positieve groepsvorming te bevorderen in het Voortgezet Onderwijs.

Dr. Coby van Niejenhuis

Integratie en ouderbetrokkenheid

Coby is universitair docent bij Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In 2017 promoveerde zij op haar proefschrift naar de Nederlandse taalverwerving van immigranten en de mate waarin dit samen gaat met culturele integratie. Aan de basis van dit proefschrift lag een evaluatieonderzoek naar het programma Taalontmoetingen van het Oranje Fonds. Daarnaast heeft Coby de afgelopen jaren samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de module “Samen met ouders werken aan een fijne school” ontworpen. Deze module bestaat uit een training en toolkit voor professionals uit het basisonderwijs. Uitgangspunt is dat school en ouders niet zonder elkaar kunnen in het creëren van een sociaal veilig klimaat school. De module is gebaseerd op literatuuronderzoek en in nauwe samenwerking met een aantal basisscholen stand gekomen. Uit onderzoek blijkt dat de module effectief is.

Coby van Niejenhuis

Ronald Kielman MSc

Onderzoek en advies

Ronald Kielman is socioloog en werkt als onderzoeker en adviseur bij SocioQuest; het onderzoeks- en adviesbureau van de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ronald heeft ruime ervaring met de uitvoering van praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek en adviestrajecten. Dat doet hij veelal in opdracht van scholen en schoolbesturen, maar ook voor GGD’en, gemeenten en sportverenigingen. Doordat Ronald tevens werkzaam is als docent Maatschappijwetenschappen binnen het voorgezet onderwijs, is hij goed op de hoogte van wat er in de praktijk speelt. Zijn praktijkervaring en zijn wetenschappelijke kennis maken van Ronald een breed inzetbare onderzoeker en adviseur. Daarom wordt Ronald ingezet bij sterk uiteenlopende projecten.

De training (en toolkit) bieden een ontzettend mooie manier om ouders te betrekken. Het is een prachtig instrument en methode om iets neer te zetten.