De Leerlingmonitor is een instrument waarmee de sociale veiligheid, sociale relaties en pesten in de klas in kaart kan worden gebracht. Leerlingen vullen twee keer per jaar een korte vragenlijst in over hun welbevinden en hun sociale relaties.

Leerkrachten ontvangen duidelijke rapporten van de klas met daarin onder meer:

  • Het welbevinden van hun leerlingen
  • De mate waarin leerlingen worden gepest en zelf pesten
  • Sociogrammen waarmee de onderlinge relaties in de groep zichtbaar worden.

Op die manier helpt de Leerlingmonitor de leerkracht/leerkrachten het pedagogisch klimaat in de groep te verbeteren en pesten tegen te gaan. De Leerlingmonitor is goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs voor het meten van de sociale veiligheid op school en maakt gebruik van de vragenlijst die ontwikkeld is in het onderzoek Wat Werkt Tegen Pesten. De kosten voor de monitor zijn €50 per klas.

Meer weten over de monitor? Klik hier.

Neem contact op en start morgen met de monitor!
Alle berichten