Foto: Pexels

Aanleveren monitorgegevens sociale veiligheid voor 1 augustus 2019

Besturen van scholen moeten voor 1 augustus 2019 de monitoringsgegevens sociale veiligheid aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld gebracht wordt en aangetoond wordt dat de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.
Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden.

WAT IS SOCIALE VEILIGHEID?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.
Meer informatie is hier te vinden.