Online cursus ‘Pesten! Of plagen?’

In opdracht van E-wise, een toonaangevend platform voor online cursussen, heeft het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming een cursus ontwikkeld met de titel: ‘Pesten! Of plagen?’. In deze online cursus werken leerkrachten aan hun vaardigheden met betrekking tot het voorkomen en oplossen van pesten. De rol van de leerkracht is namelijk essentieel bij het voorkomen en tegengaan van pesten.

Lees verder!

Klokhuis: vier afleveringen over pesten

Gijs Huitsing van het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming heeft samen met het Klokhuis vier afleveringen gemaakt over pesten. Deze afleveringen werden uitgezonden tijdens de Week tegen Pesten 2015.

Lees verder!

Cursusontwikkeling en professionalisering GGD Amsterdam

In het voorjaar van 2017 heeft het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming in opdracht van de GGD Amsterdam een (modulaire) cursus sociale veiligheid en pesten op school ontwikkeld. Vervolgens heeft het KSVG medewerkers van de GGD geprofessionaliseerd, zodat zij deze cursus zelfstandig kunnen geven.

Lees verder!

GGD Amsterdam praktijkvoorbeeld

Monitor Sociale Veiligheid

Het Kenniscentrum Sociale Veiligheid en Groepsvorming beschikt over een meetinstrument dat goedgekeurd is door de inspectie voor het meten van de sociale veiligheid. Gegevens uit deze monitor kunnen gemakkelijk met de Inspectie gedeeld worden. De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat geen enkel ander instrument zoveel sturingsinformatie oplevert. 

Lees verder!

Ontwikkeling module Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met hebben de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJi) heeft het Kennis- & expertisecentrum in 2015-2016 onderzoek gedaan naar de toolkit en training ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’. In de toolkit worden op een laagdrempelige manier werkvormen, tips en ideeën aangedragen om de ouders meer te betrekken bij het creëren van een fijne school. Uit het onderzoek blijkt dat de toolkit en training effectief zijn in het vergroten van de ouderbetrokkenheid. De toolkit is te koop via www.onderwijsenouders.nl

Lees verder!

Onderzoek naar de sociale veiligheid bij SOOOG

In opdracht van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) heeft het Kennis- & Expertisecentrum Sociale Veiligheid en Groepsvorming onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid en de sociale veiligheidsbeleving op 22 basisscholen. Daartoe zijn diepte-interviews afgenomen, focusgroepen georganiseerd en er zijn vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, ouders en het personeel. Op basis van de resultaten heeft SOOOG de sociale veiligheid op haar basisscholen gericht kunnen verbeteren.

Lees verder!