Het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming beschikt over een meetinstrument dat goedgekeurd is door de inspectie voor het meten van de sociale veiligheid. Gegevens uit deze monitor kunnen gemakkelijk met de Inspectie gedeeld worden. De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat geen enkel ander instrument zoveel sturingsinformatie oplevert. 

Scholen zijn verplicht om de sociale veiligheid op school te meten in de bovenbouw en de informatie hiervan te delen met de Inspectie van het Onderwijs. Scholen moeten hiervoor een valide en gestandaardiseerd instrument gebruiken waarmee de situatie met betrekking tot sociale veiligheid in de bovenbouw structureel in kaart kan worden gebracht. Het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming beschikt over zo’n instrument. De leerlingen van groep 5 t/m 8 geven hierin zelf aan hoe zij over de situatie op school denken, hoe hun sociale positie in de groep is en hoe het met hen gaat. Zij beantwoorden vragen over onderwerpen als welbevinden, veiligheid op school en pesten. Daarnaast beantwoorden ze zogenaamde nominatievragen. Deze vragen gaan over de sociale relaties in de klas. Wie zijn hun beste vrienden, wie vinden ze niet leuk en wie is er populair of een goede leider.

Rapportage voor de leerkracht

Van deze vragenlijst (waar de leerlingen ongeveer 15 minuten over doen) maakt het Kennis-& expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming een rapport voor de leerkracht. In dit rapport komen alle antwoorden van de leerlingen op groepsniveau te staan en worden er ook individuele leerlingen uitgelicht als zij opvallend goed of juist slecht scoren. De leerkracht heeft dankzij deze rapportage meer inzicht in het welbevinden van de groep als geheel én van individuele leerlingen. Zo kunnen gerichte acties ondernomen worden om er voor iedereen een fijne school van te maken.

Gebruiksgemak

Het uploaden van de leerlinggegevens is gemakkelijk. Door middel van EDEX-bestanden staan de gegevens van alle leerlingen zó in ons systeem. Vervolgens zet u de vragenlijst klaar en download u de inlogcodes voor de leerlingen. De leerlingen kunnen vervolgens zelfstandig aan de slag.

Inspectieproof

De monitor is inspectieproof. Dat wil zeggen dat de Inspectie van het Onderwijs deze vragenlijst heeft goedgekeurd voor het meten van de sociale veiligheid op school. De Inspectie geeft aan dat deze monitor de enige monitor in Nederland is die zoveel sturingsinformatie geeft. Daar zijn we trots op. Deze informatie is immers nodig voor het opstellen, voeren en toetsen van beleid. Met deze monitor ben je in staat om te werken aan een andere wettelijke verplichting: het hebben van beleid op het gebied van sociale veiligheid.

Omdat we nauw samenwerken met de inspectie kunnen we de resultaten van deze vragenlijst delen met de Inspectie. We doen dit alleen als de school hiervoor toestemming geeft. De vragenlijst die het KSVG gebruikt, is genormeerd en gestandaardiseerd. Het opstellen van normen gebeurt in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Trimbos Instituut (verenigd in het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten?’) en de GGD Amsterdam. De normen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door deze partijen. De school heeft geen extra werk van het delen van de gegevens uit deze vragenlijst met de Inspectie, het één of twee keer per jaar door de leerlingen laten invullen van de vragenlijst is voldoende. Wij regelen de rest!

Wilt u meer weten over de monitor? Neem dan contact met ons op. Als u vandaag belt, kunt u morgen starten met meten.