GGD Amsterdam praktijkvoorbeeld

In opdracht van en in samenwerking met de GGD Amsterdam hebben wij, in het voorjaar van 2017, een (modulaire) cursus rondom de thema’s sociale veiligheid en pesten ontwikkeld. 

Cursusontwikkeling sociale veiligheid en pesten

De GGD Amsterdam heeft in het voorjaar van 2017 contact met ons opgenomen. De GGD wilde basisscholen in haar werkgebied namelijk cursussen kunnen geven rondom de thema’s sociale veiligheid en pesten. Echter, de GGD had zelf geen cursusaanbod en intern onvoldoende kennis en expertise om zo’n cursus te ontwikkelen. Aan ons de opdracht om, in samenspraak met de GGD, cursusaanbod voor basisscholen te ontwikkelen rondom de thema’s sociale veiligheid en pesten.

Allereerst hebben wij in een focusgroep de wensen en eisen die de GGD en Amsterdamse basisscholen aan zo’n cursus stellen geïnventariseerd. Met deze input en op basis van onze wetenschappelijke kennis rondom pesten en sociale veiligheid hebben wij vervolgens de kaders van een cursus “Sociale veiligheid en pesten op school” opgezet. Dit ‘cursuskader’ hebben wij vervolgens samen met medewerkers van de GGD Amsterdam inhoudelijk geladen. Daarnaast hebben wij medewerkers van de GGD advies gegeven over hoe zij hun kennis over sociale veiligheid en pesten verder kunnen ontwikkelen.

Het product dat wij hebben afgeleverd betrof een inhoudelijk geladen, modulaire cursus die de GGD kan geven aan Amsterdamse basisscholen. Door de modulaire opbouw, kan de GGD inspelen op het beginniveau en specifieke vragen van een school.

“Het KSVG bezit veel wetenschappelijke kennis over sociale veiligheid en weet dit goed te vertalen in cursusaanbod voor mensen uit de onderwijspraktijk.”

Thera Knopperts Functionaris Gezondheidsbevordering Jeugd – GGD Amsterdam

GGD Amsterdam