Leerkracht?

Scholing op het gebied van sociale veiligheid, pesten en groepsvorming. Doelen stellen én behalen.

Directeur?

Registerleraar, bijscholing en oplossingen voor problemen in de klas.

Bestuurder?

Onderzoek naar de veiligheidsbeleving, wetgeving en het nieuwe waarderingskader.

null

Het KSVG

Het Kennis- en expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming kan u helpen bij het creëren van een fijne school voor alle leerlingen. Bijvoorbeeld door:

  • Onderzoek. We kunnen onderzoek doen binnen uw schoolbestuur naar de sociale veiligheid. Hoe kijken ouders hier tegenaan? Hoe gaan leerkrachten met dit thema om en wat weten zij eigenlijk van sociale veiligheid? En hoe veilig voelen leerlingen zich op school?
  • Advies. We brengen samen met u de situatie met betrekking tot sociale veiligheid en groepsvorming bij u op school in kaart. Vervolgens geven we een advies over hoe u dit kunt verbeteren.
  • Training en begeleiding. We bieden verschillende trainingen aan voor leerkrachten. Op dit moment kunt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor een studiedag over pesten en sociale veiligheid in het voortgezet onderwijs en een training over het betrekken van ouders bij het creëren van een fijne school.

U kunt hier meer lezen over wat wij doen.

Sociale Veiligheid & Groepsvorming

Sociale veiligheid en groepsvorming is de afgelopen jaren in het onderwijs steeds belangrijker geworden. Sociale veiligheid betekent dat de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door anderen wordt aangetast. Positieve groepsvorming draagt hier in grote mate aan bij.

Op scholen die inzetten op het verbeteren van de sociale veiligheid zitten kinderen beter in hun vel. Ze hebben een hoger welbevinden en er is meer rust in de klas. Hierdoor worden ook schoolprestaties verbeterd. Als je je immers goed voelt en goed kan concentreren op je taak, kan je ook beter leren. Als de school daarbij de nadruk legt op positieve groepsvorming en het monitoren daarvan kunnen ook sociale relaties tussen leerlingen in kaart worden gebracht en verbeterd worden. Op die manier kan de school zorgen voor een nog beter sociaal klimaat.

Sinds augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid van kracht. Vanaf zomer 2017 gaat de inspectie scholen hierop controleren.

Nieuw waarderingskader

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Sociale veiligheid van kracht. Deze wet verplicht scholen om beleid te voeren op het gebied van veiligheid, de veiligheidsbeleving te monitoren en een aanspreekpunt te hebben op het gebied van sociale veiligheid en pesten. Vanaf zomer 2017 gaat de Inspectie hier vanuit haar nieuwe waarderingskader op controleren. In dit nieuwe waarderingskader is dus een prominente plek weggelegd voor de sociale veiligheid. Alle scholen moeten de gegevens die ze verkregen hebben uit hun monitoring met de Inspectie delen. Naast een aantal terreinen die sowieso beoordeeld worden mag de school ook zelf twee terreinen aangeven waarop ze beoordeeld wil worden. De zogenaamde eigen kwaliteitsambities. In het nieuwe waarderingskader komt de eigen visie van de school dus centraler te staan.

Alle berichten