De Toolkit Ouderbetrokkenheid staat vol met werkvormen en tips om ouders te betrekken bij het creëren van een fijne school.

Lees meer over onze Leerlingmonitor die is goedgekeurd door de inspectie voor het meten van de sociale veiligheid.

Wij bieden verschillende trainingen en cursussen aan. Daarnaast ontwikkelen wij trainingen en cursussen op maat. Lees meer.

null

Het KSVG

Het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming (KSVG) helpt bij het beantwoorden van al uw vragen rondom de thema’s sociale veiligheid, groepsvorming en pesten. Wij zijn er voor sociale veiligheid. In het onderwijs en daarbuiten.

  • Onderzoek & advies. Hoe wordt de sociale veiligheid op school beleefd door leerlingen, personeel en ouders? Voldoet uw sociale veiligheidsbeleid aan de nieuwste wetgeving? Op wat voor manieren kan de sociale veiligheid bij uw organisatie worden verbeterd? Hoe ontwikkelt en implementeert u een effectief anti-pestbeleid? Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van dergelijke vragen. Onze praktijkgerichte adviezen zijn altijd gebaseerd op onze uitgebreide (wetenschappelijke) kennis en expertise.
  • Trainingen, workshops en begeleiding. Wilt u zichzelf of uw organisatie professionaliseren? Wij bieden verschillende trainingen aan voor (groeps)leerkrachten, IB-ers, veiligheidscoördinatoren en bestuurders. Naast de trainingen en cursussen die op de website worden aangeboden, ontwikkelen wij ook trainingen op maat. Op die manier kunnen wij iedere organisatie ondersteunen.

Benieuwd naar wat wij kunnen? Hier vindt u enkele voorbeelden van projecten die wij in het verleden hebben gedaan.

Sociale Veiligheid & Groepsvorming

Sociale veiligheid is een kritische voorwaarde voor ontplooiing. Het is simpel: mensen komen niet tot bloei in een sociaal onveilige omgeving. Wetenschappelijk onderzoek laat onder meer zien dat leerlingen beter presteren als zij zich sociaal veilig voelen. Pas als iemand zich goed en veilig voelt, kan iemand zich ontwikkelen. Positieve groepsvorming draagt hier in grote mate aan bij.

Daarom komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor een sociaal veilige (leer)omgeving. Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook op de werkvloer. Langzaamaan wordt iedereen bewust van het belang van een sociaal veilig klimaat.

Het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming is dé plek voor al uw vragen rondom de thema’s sociale veiligheid, pesten en groepsvorming. Met onze wetenschappelijke kennis en expertise kunnen wij vrijwel iedere vraag beantwoorden en elke organisatie verder . Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of schrijf uzelf hier in voor onze nieuwsbrief.

Contact

Sinds augustus 2015 is de Wet
Sociale Veiligheid van kracht.
Vanaf 2017 gaat de inspectie
scholen hierop controleren.

Monitoring sociale veiligheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid van kracht. Deze wet verplicht scholen om beleid te voeren op het gebied van veiligheid, de veiligheidsbeleving te monitoren en een aanspreekpunt te hebben op het gebied van sociale veiligheid en pesten. De Onderwijsinspectie handhaaft hier streng op vanuit het nieuwe waarderingskader. Sommige scholen zien monitoren als administratieve last en zien het nut er niet direct van in. Ons advies is om niet te monitoren omdat het moet, maar omdat het zinvol is. Het is de basis waarop u uw sociale veiligheidsbeleid kunt vormgeven. Waar gaat het goed? Waar gaat het minder goed? Wat kan ik doen om het te verbeteren? Basisvoorwaarde voor monitoring is dat u een monitoringsinstrument gebruikt dat relevante, betekenisvolle informatie oplevert. Welke instrumenten leveren waardevolle informatie op én zijn goedgekeurd door de Onderwijsinspectie? Welke instrumenten zijn geschikt om binnen uw school te worden ingezet? Wij kunnen u hierbij adviseren en helpen.

Alle berichten