Het vertrekpunt van ons onderzoek? Dat is uw doelstelling. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het formuleren van uw doelstelling en uw informatiebehoefte.

Zodra het doel en de informatiebehoefte helder zijn, gaan we nadenken over de manier waarop aan de informatiebehoefte kan worden voldaan. Dat kunnen bijvoorbeeld interviews, focusgroepen of digitale vragenlijsten zijn. Door onze wetenschappelijke kennis en expertise zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen van meetinstrumenten en vragenlijsten op maat.

Als de data zijn verzameld presenteren wij onze bevindingen. Ook daarbij houden wij rekening met uw behoeftes. Bent u geholpen met een (papieren) rapport of heeft u meer aan een interpretatiesessie waarin wij samen met u de uitkomsten van het onderzoek duiden? Inmiddels hebben wij veel scholen geadviseerd over onderstaande vragen:

  • Hoe wordt de sociale veiligheid op school beleefd door leerlingen, personeel en ouders?
  • Hoe krijg ik het klimaat in een sociaal onveilige groep weer goed?
  • Hoe maak ik de inspectie duidelijk op wat voor manier ons sociale veiligheidsbeleid is vormgegeven?
  • Hoe ontwikkelt en implementeert u een effectief anti-pestbeleid?
  • Wat voor acties moet ik ondernemen op basis van de uitkomsten van onze leerlingmonitor?

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Voorbeelden van onderzoeksprojecten die wij hebben uitgevoerd vindt u hier.

Contact

“Met de praktische en wetenschappelijke kennis is het KSVG voor ons een goede sparringpartner gebleken.”

Ted Hulst – Lid College van Bestuur SOOOG

Alle berichten