Foto: Pixabay

Geen etentje of koffie: ook onder volwassenen is pesten een probleem

De pestproblematiek bij middelbare scholieren mag dan afnemen, de problemen bij volwassenen zijn nog lang niet opgelost. Het aantal gepeste volwassenen neemt niet af, maar is al jaren stabiel, zeggen deskundigen. Zij vinden dat er dan ook meer aandacht moet komen voor gepeste volwassenen, want dat zijn er meer dan velen denken.

“Het gaat bij volwassenen meestal om buitensluiting. Iemand mag niet mee uit eten, er wordt geen koffie voor degene gehaald. Dat soort zaken”, legt pestdeskundige Theo Klungers uit. “Er is ook werkgerelateerd pesten. Een collega die geen belangrijke informatie aan je doorgeeft, waardoor jij weer in de problemen komt.”

Uit onderzoek van TNO uit 2016 blijkt dat zo’n 15 procent van de werkende Nederlanders te maken heeft met pestgedrag. Ruim 1,2 miljoen mensen dus. Uit berekeningen van het onderzoeksinstituut bleek destijds dat pesten leidt tot zeven extra verzuimdagen per slachtoffer per jaar en dat levert jaarlijks een schadepost van 1,7 miljard euro op voor werkgevers.

Risico’s

Er zijn een paar risicofactoren voor pesten te noemen, zegt Alie Kuiper, organisatiedeskundige bij Bezemer Kuiper & Schubad uit Rotterdam. Zij wordt ingeschakeld als er signalen zijn dat er op het werk klachten of signalen zijn van pesten.

“Werk buiten kantoortijden brengt een hoger risico met zich mee. Na 17.00 uur ontstaat er een andere cultuur, omdat de leidinggevende weg is. Bij nacht- of wachtdiensten is dat nog een tandje erger. Of bij een wachtcultuur, bijvoorbeeld bij politie of brandweer, worden dan uit verveling ‘geintjes’ uitgehaald.”

Reorganisaties zijn ook vaak een voedingsbodem voor pestgedrag op het werk. Kuiper: “Als een organisatie een reorganisatie aankondigt, maar het dan vervolgens lang stil blijft, dan kan er een sfeer ontstaan waarin een team zélf bepaalt wie er moet vertrekken. Dan neemt de dominante groep ‘maatregelen’ tegen collega’s die afwijken van het gemiddelde. En worden diegenen die onder- of overpresteren weggepest.”

Ook binnen bedrijven die veel werken met flexibele arbeidskrachten is er een gevaar. “Die mensen zijn kwetsbaar voor pestgedrag”, zegt ze. “Ze durven niet zo snel aan de bel te trekken.”

Lees het artikel verder op de website van NOS.