Foto: pexels

Nieuwe ambities voor aanpak laaggeletterdheid

Minister Van Engelshoven: ‘Dit kabinet staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij, online én offline. Daarom investeren we flink om mensen hun basisvaardigheden te laten verhogen.’

Extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal en kinderen

Onderdeel van de nieuwe aanpak is om méér mensen te werven voor deelname aan cursussen, specifiek de groep met Nederlands als moedertaal. Er wordt extra geld uitgetrokken om ervaringsdeskundigen op te leiden die mensen in hun omgeving kunnen enthousiasmeren om een cursus te volgen. Kinderen en jongeren met een taalachterstand worden sneller geholpen.

Verbeteren digitale vaardigheden

De aanpak van laaggeletterdheid wordt verbreed met aandacht voor digitale vaardigheden. Zo kunnen mensen geholpen worden om te leren omgaan met websites en elektronische hulpmiddelen.

Staatssecretaris Knops: “We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Door digitale vaardigheden op te nemen in dit programma vergroten we de kansen van mensen in hun dagelijks leven. Of het nu gaat om het vinden van een baan, contact met vrienden en familie of communicatie met de overheid: digitale vaardigheden maken het leven makkelijker.”

Lees het artikel verderop op Rijksoverheid.nl