Foto: Pixabay

‘Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe’

Personeelsmanager Jakolien Kraeima (45) veranderde van standpunt over de oplossing voor het lerarentekort.

OUDE STANDPUNT

‘Het lerarentekort in het basisonderwijs is een duidelijk probleem dat zo snel mogelijk moet worden opgelost door alles uit de kast te halen om vacatures op te vullen. Er is een reeks van beproefde recepten, zoals leerkrachten die met pensioen gaan vragen door te werken, parttimers motiveren meer uren te draaien, afgestudeerde pabo-studenten lokken met een hoger startsalaris, vertrokken leerkrachten met een bonus verleiden terug te keren en zij-instromers tijdens hun versnelde pabo-opleiding meteen voor de klas zetten.

‘Zo kunnen we alle gaten dichten om ons onderwijsstelsel in stand te houden. Bij het lerarentekort in 2004 werkte deze aanpak uiteindelijk ook. Als themaregisseur ‘Beste Leraren voor Rotterdam’ is het mijn taak samen met de schoolbesturen en de gemeente oplossingen te zoeken voor het tekort aan leerkrachten. Het probleem is urgenter dan ooit en wordt  de komende jaren alleen maar groter.’

HET KANTELPUNT

‘Het katholieke schoolbestuur RVKO waarvoor ik werk, organiseerde begin dit jaar een studiedag voor tweeduizend medewerkers. De vraag die centraal stond was: ‘Wat heb jij als leerkracht nodig om je werk optimaal te kunnen doen?’ Het meest gehoorde antwoord was: ruimte om mijn talenten in te zetten voor de kinderen, door innovatie van het onderwijs.

‘Hoe vaak hoor je niet dat leerkrachten in het basisonderwijs zeggen dat ze niet toekomen aan wat leerlingen nodig hebben? Dat is de wereld op zijn kop. De populatie leerlingen is ingrijpend veranderd; er zijn meer zorgleerlingen en er is een grote verscheidenheid aan culturen. Leerkrachten willen kinderen op maat kunnen helpen bij hun ontwikkeling. Tijdens de studiedag maakten zij duidelijk zelf het onderwijs te willen ontwikkelen dat kinderen nodig hebben, en niet alles van bovenaf opgelegd willen krijgen.

‘Deze kritiek op ons onderwijssysteem zette mij aan het denken en ik ging een verband zien met het lerarentekort.’

Lees het artikel verder op de Volkskrant.