De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met degene die voor de klas staat. Het beroep ‘leraar’ krijgt daarom wettelijke bescherming. Niet iedereen kan zo maar leraar worden. Vanaf 1 augustus 2017 is daarom de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht.

Het beroep leraar krijgt daarmee een register en ‘beschermde status’ net zoals bijvoorbeeld het beroep advocaat. Daarbij zijn twee dingen belangrijk: de beroepsomschrijving van het vak leraar en de zeggenschap van de leraar over zijn of haar beroepsuitoefening. Voor het laatste wordt er van de leraar verwacht dat hij/zij de verworven bekwaamheid op peil houdt en dus (na)scholing volgt.

 

Daarom is het lerarenregister in het leven geroepen. Leraren kunnen zich hierin registreren en bijhouden welke (na)scholingen zij gevolgd hebben. Zo kunnen ze aan elkaar en de samenleving laten zien dat zij kwaliteit onderhouden en borgen. Het lerarenregister wordt per 1 augustus 2018 verplicht.

 

In het lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Iedere vier jaar wordt gekeken of leerkrachten voldoen aan de criteria, als dat niet het geval is krijgen leerkrachten een aantekening. De criteria waaraan ze moeten voldoen worden door de leerkrachten zelf bepaald. Na- en bijscholingen moeten door Registerleraar worden goedgekeurd. Dit zorgt er mede voor dat na- en bijscholingen van voldoende kwaliteit zijn.