In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen organiseert het Kenniscentrum Sociale Veiligheid en Groepsvorming een studiedag voor docenten uit het voortgezet onderwijs. Tijdens deze studiedag ontdekken docenten samen met trainers en wetenschappers wat pesten is, hoe het ontstaat en wat je er tegen kunt doen.

Achtergrond

Pesten heeft desastreuze gevolgen en nog altijd wordt 7% van de 12- tot 16-jarigen systematisch gepest. Slachtoffers zijn voor het leven getekend. Maar ook pesters, klasgenoten en docenten ervaren ernstige negatieve gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, lagere leerprestaties en een lager welbevinden.

Het blijkt voor docenten (en ouders) moeilijk om pesten tegen te gaan. Vaak weten zij niet eens dát er wordt gepest. Dat ligt niet aan hen. Strategische pesters weten namelijk precies wanneer zij kunnen pesten zonder dat volwassenen het zien. Vaak gebeurt dit ook online. Pesters zijn nooit alleen; zij worden gesteund of aangemoedigd door andere leerlingen uit hun omgeving. Leerlingen die het slachtoffer kunnen helpen, weten vaak niet hóe zij dat moeten doen. Pesten is dus een complex (groeps)probleem. Meer informatie hierover vindt u in onze folder.

Inhoud

Tijdens de studiedag wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op het aanpakken van pesten en het bevorderen van positieve groepsvorming. Er wordt ingegaan op wat pesten is, hoe het ontstaat en wat je er tegen kunt doen. Docenten krijgen inzicht in succesfactoren voor het verbeteren van de sociale veiligheid en leren meer over groepsvorming en groepsprocessen. Ook leren ze hoe ze die kennis kunnen inzetten bij het tegengaan van pesten.

Praktische informatie

Waar en wanneer?          

  • 15 juni – regio Zuid-Holland/Zeeland
  • 16 juni – regio Gelderland
  • 19 september – Utrecht/Noord-Holland
  • 27 september – regio Limburg/Brabant
  • 2 oktober – Overijssel/Drenthe
  • 5 oktober – Friesland/Groningen

Voor wie?
Onderbouwdocenten, mentoren, zorgcoördinatoren en decanen van alle onderwijsrichtingen

Deelnemers
+/- 20 deelnemers per studiedag

Kosten
€95,- per deelnemer

Aanmelden kan via deze website.

Maatwerk

Het is ook mogelijk om de training te volgen met uw eigen team of school. Dit heeft verschillende voordelen, u maakt met het hele team dezelfde start, de aanpak van pesten is op elkaar afgestemd en u kunt de training op uw eigen school volgen. Heeft u hier interesse in? Wij doen u graag een aanbod op maat. Neem daarvoor contact met ons op (050-363 9354).

Ouderbetrokkenheid

Registerleraar

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht.