Pesten blog KSVG

Door moreel gedrag van kinderen op basisscholen aan te moedigen, vermindert het pesten in de klas. Dit is de conclusie uit het onderzoek van promovenda Dorinde Jansma. Op 25 januari zal zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderzoek promoveren.

Jansma probeerde pestgedrag (o.a. pesten, helpen van het slachtoffer, passief toekijken) te verklaren vanuit vier aspecten van de morele ontwikkeling van kinderen (7-12 jaar): sensitiviteit, redenatie, motivatie en karakter. Jansma ging na hoe de vier genoemde aspecten zich bij kinderen ontwikkelen en in hoeverre deze ontwikkeling in het onderwijs te beïnvloeden is.

Kinderen die hoog scoren op meerdere morele componenten bleken zich positiever te ontwikkelen op het gebied van prosociaal gedrag dan kinderen die maar op een component hoog scoren. Daarnaast hingen alle morele componenten samen met de verschillende rollen in een pestsituatie: pester, assistent, verdediger, buitenstaander en slachtoffer. Ook bleek het pestgedrag van kinderen samen te hangen met het moreel functioneren van de hele klas.

Jansma heeft vervolgens een interventieprogramma ontwikkeld om mildheid te bevorderen en pesten en antisociaal gedrag te verminderen in de klas.

Lees meer informatie over het promotieonderzoek van Dorinde Jansma op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen