Kinderen zouden empathie kunnen leren van baby’s. © Roots of Empathy

Baby voor de klas leert kinderen sociale vaardigheden

In bijna 4000 schoolklassen, verspreid over elf landen, kijkt geen kind nog op van een baby in de kring. Die baby komt daar elke maand op bezoek, vergezeld door zijn vader of moeder en een speciaal getrainde instructeur. Het idee: door te letten op de reacties van een pasgeborene (‘Huilt het, waarom? Lacht het, naar wie?’) leren kinderen emoties bij anderen én bij zichzelf herkennen en begrijpen.

Voor het eerst kunnen Nederlandse scholen zich ook aanmelden voor het zogeheten Roots of Empathy-programma. Na de zomervakantie krijgen tien Rotterdamse basisscholen de primeur, maar ook in de rest van het land staan schooldirecteuren al te trappelen.

Uit  wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de klassenbaby, hoe jong ook, iets kan bereiken dat geen juf of meester zomaar voor elkaar krijgt. Leerlingen die een baby op bezoek krijgen, pesten minder, zijn minder agressief en kunnen meer begrip voor anderen opbrengen.

Volgens Maria Oholoeloen, die het lesprogramma naar Nederland haalt, slaat de Roots of Empathy-aanpak zelfs aan bij de, op het oog, meest gesloten of opstandige kinderen in de klas. ,,De baby is kwetsbaarder dan ieder ander kind in de groep. En dat roept zorgzaamheid op bij iedereen”, vertelt zij. ,,Zelfs de kinderen die zich ongelukkig voelen of buitengesloten, voelen zich geaccepteerd door een baby.”

Lees het artikel verder op het AD.