Foto: Pexels

Hoe meer stress op werk, hoe meer er gepest wordt

Wat veroorzaakt pesten op het werk? De gepeste ‘vraagt er niet om’, zo blijkt uit onderzoek. Niet de onderlinge verhoudingen, maar stress van de werkomgeving zet aan tot pestgedrag.

Al veertien jaar bestudeert Elfi Baillien, hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven, het onderwerp pesten op het werk. In Nederland zegt ruim een kwart van de werknemers weleens gepest te zijn door collega’s of leidinggevenden. Dat bleek in 2015 uit een onderzoek door TNO. In 2014 kwam dat concreet neer op een half miljoen werknemers.

Ligt het op een of andere manier aan de persoon zelf dat hij of zij gepest wordt op het werk? 

,,Een stereotiep idee – dat het gepest worden ligt aan het slachtoffer – wordt ontkracht in dit onderzoek. Er wordt vaak gedacht dat het slachtoffer er op een of andere manier om vraagt om gepest te worden. Hij of zij is ‘anders’, past op een of andere manier niet in het team en wordt daarom een doelwit. Dat blijkt niet het geval. Getuigen zeggen vaak dat een gepest teamlid juist goed in het team past qua type en goed werk verricht. Dat is het dus niet.’’

Waardoor wordt pesten op het werk dan veroorzaakt?

,,Een andere studie onderstreept dat een bepaalde werkomgeving pesten in de hand werkt. Als het werk zeer stressvol is – omdat de werkdruk hoog is of het werk onzeker is door veranderingen – is dat eigenlijk een voorspeller van pestgedrag. Hoe meer stressoren er zijn, hoe meer er gepest wordt. Daarmee wordt een andere mythe ontkracht: pesten op het werk gebeurt dus niet uit verveling.’’

Lees dit artikel verder op de website van het AD.