Vanaf 1 augustus 2017 gaat de onderwijsinspectie werken met een nieuw onderzoekskader. Onderdeel van het nieuwe onderzoekskader is een nieuw waarderingskader. Het doel van de vernieuwingen is het scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren om (nog) beter te worden.

Onderscheid tussen wat moet en eigen ambities

In het nieuwe waarderingskader maakt de inspectie duidelijk verschil tussen wat de school  moet doen en wat de school mag doen. Wat de school moet doen is in de wet vastgelegd en noemen we ook wel deugdelijkheidseisen. Wat de school mag doen is niet in de wet vastgelegd. Het gaat hier om de eigen ambities van de school. De school kan hiermee dus laten zien wat haar visie is en wat zij wil bereiken.

Kwaliteitsgebieden en Standaarden

De inspectie onderscheid vijf kwaliteitsgebieden, dit zijn: Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en Financieel beheer. De inspectie krijgt hiermee zicht op drie elementaire vragen over het onderwijs voor leerlingen: Leren ze genoeg? Krijgen ze goed les? Zijn ze veilig? De vijf kwaliteitsgebieden zijn onderverdeeld in verschillende standaarden.

KwaliteitsgebiedStandaardenWordt school sowieso op beoordeeld
OnderwijsprocesOP1
OP2 Zicht op ontwikkelingX
OP3 Didactisch handelenX
OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
SchoolklimaatSK1 VeiligheidX
SK2 Pedagogisch klimaat
OnderwijsresultatenOR1 ResultatenX
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
KwaliteitszorgKA1 KwaliteitszorgX
KA2 KwaliteitscultuurX
KA3 Verantwoording en dialoog
Financieel beheerFB1 Continuïteit
FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

Grijs betekent dat er geen wettelijke eisen zijn voor dit onderdeel. Scholen kunnen hierin dus eigen keuzes maken.

Sociale veiligheid

Met de standaard Veiligheid heeft de sociale veiligheid van leerlingen een prominente plek gekregen in het waarderingskader. Bovendien wordt deze standaard altijd beoordeeld door de inspecteur als die op bezoek komt bij de school. De inspectie geeft hiermee aan dat dit een belangrijke standaard is. Om te voldoen aan de wettelijke eisen voor deze standaard moeten scholen:

  1. Veiligheidsbeleid hebben
  2. Monitoren
  3. Coördinator en aanspreekpunt hebben

Dit geldt voor zowel PO, VO als speciaal onderwijs. Natuurlijk kan je als school ook meer doen op dit gebied om hier een goede score op te halen. Benieuwd hoe je dit voor elkaar kan krijgen? Of benieuwd welke mogelijkheden wij bieden voor het monitoren van de sociale veiligheid? Dan kan je altijd contact met ons opnemen. We kunnen u ook op weg helpen met het maken van een zelfevaluatie op dit gebied.