Foto: Pexels

Pesten is probleem van ons allemaal

Vorige week was het de Week Tegen Pesten 2018. Pesten is een complex probleem waar we te weinig van weten. Leerkrachten worden onvoldoende getraind om het aan te pakken.Van leerkrachten wordt veel verwacht: naast het scheppen van een stimulerend academisch klimaat moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief te kunnen aanpakken. Bovendien ontbreekt er nog veel wetenschappelijke kennis over de rol van leerkrachten bij pesten, waardoor we leerkrachten niet goed kunnen ondersteunen.

Danelien van Aalst en Beau Oldenburg schreven hierover een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden.