Foto: Pexels

Veranderingen voor het basisonderwijs per 1 augustus 2018

1 augustus is traditioneel de datum waarop veel wetswijzigingen en nieuwe maatregelen in werking treden. Zo ook in het onderwijs. De PO-Raad heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn in het nieuwe schooljaar.

Voor docenten

De nieuwe cao voor basisschoolleraren gaat op 1 augustus in. De tekst van de cao staat inmiddels online. Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen scholen ook gebruik maken van een uitzondering op de ketenregeling. Hierdoor wordt het voor scholen makkelijker om invalkrachten in te zetten om ziekteverzuim op te vangen.

Voor leerlingen

De wijzinging van de Variawet passend onderwijs die vanaf 1 augustus gaat gelden maakt het mogelijk om voortaan maatwerk in onderwijstijd aan te bieden. Voor leerlingen die tijdelijk geen of slechts gedeeltelijk onderwijs kunnen volgen, hoeft dan geen vrijstelling van de leerplicht meer aangevraagd te worden.

De PO-Raad adviseert scholen om vanaf 1 augustus aan de slag te gaan met het keten-ID. Het keten-ID is geen wettelijke verplichting maar helpt scholen om de privacy van leerlingen te beschermen bij het gebruik van digitale leermiddelen.

Lees dit artikel verder op de website van de Nationale Onderwijsgids.