Foto: Pexels

VO-scholen voldoen (nog) niet aan wet Sociale Veiligheid op Scholen

Scholen in het voortgezet onderwijs voldoen twee jaar na de invoering nog niet aan de wet Sociale Veiligheid op Scholen. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, dat zij in opdracht van het KSVG hebben uitgevoerd. De wet Sociale Veiligheid verplicht scholen zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving en pesten te bestrijden. Zo dient iedere school 1) actief beleid te voeren op het gebied van pesten en sociale veiligheid, 2) een centraal aanspreekpunt voor pesten te hebben en 3) jaarlijks de veiligheidsbeleving onder leerlingen te monitoren. Vooral op punt 2 (centraal aanspreekpunt) en punt 3 (jaarlijkse leerling-monitor) gaat het binnen het VO nog niet goed, zo blijkt uit het onderzoek.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor sociale veiligheid binnen het primair onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs lijkt die aandacht echter achter te blijven. Bovenal is het onduidelijk in hoeverre VO-scholen voldoen aan de op 1 augustus 2015 ingevoerde wet Sociale Veiligheid op Scholen. Om daar duidelijkheid over te krijgen heeft het KSVG sociologie-studenten van de Rijksuniversiteit Groningen opdracht gegeven daar onderzoek naar te doen. In het kader van het onderzoek zijn op acht VO-scholen interviews afgenomen bij directeuren/locatieleiders en zijn vragenlijsten afgenomen bij leerlingen.

Alle bezochte VO-scholen voeren beleid op het gebied van pesten en sociale veiligheid, maar de scholen verschillen sterk in hoe het beleid is uitgewerkt en in de dagelijkse praktijk is ingebed. Bovendien blijkt niet iedere school een centraal aanspreekpunt voor pesten te hebben. En als dat aanspreekpunt er wel is, wordt degene die deze taak vervuld vanuit school (zeer) beperkt voorbereid op en ondersteund in deze belangrijke taak (denk aan: training/opleiding, tijd/taakuren, etc.).

Daarnaast blijkt op VO-scholen veel onduidelijkheid te bestaan over de verplichte jaarlijkse monitoring onder leerlingen. Scholen nemen doorgaans wel vragenlijsten af bij hun leerlingen, maar doen dat niet altijd jaarlijks. Bovendien weten veel scholen niet of ze met die vragenlijsten wel de aspecten van de sociale veiligheid meten die ze wettelijk moeten meten.

Het is dus, ook in het VO, belangrijk om meer zicht te krijgen op de manier waarop scholen invulling geven aan de wetgeving. Vanuit het KSVG ondersteunen wij hen daar graag in. Wanneer scholen op een juiste manier zorg dragen voor een sociaal veilige leeromgeving en pesten actief tegengaan worden immers veel problemen voorkomen.