Foto: Getty Images

Zijn er in de huidige generatie jongeren echt zoveel ‘pestkoppen’?

Dit is een artikel uit Knack door Professor Yves Vanden Auweele van KU Leuven

Pesten op school is de wereld nog niet uit. Initiatieven als een week tegen pestenzijn dan ook absoluut een must. Doch door het ontstellend grote aantal pestincidenten moet men zich wel de vraag stellen of men de verklaring niet te veel zoekt in het (slechte) karakter van de individuele ‘pesters’ en/of in een gebrek aan assertiviteit van de gepesten. Is het niet te vergaand om te veronderstellen dat binnen de huidige generatie jongeren zoveel caractériels, zeg maar ‘pestkoppen’ zouden aanwezig zijn.

Uiteraard draagt elke leerling – en dit in toenemende mate met de leeftijd – een groeiende verantwoordelijkheid voor zijn of haar (wan)gedrag. Daar staat echter tegenover dat het pesten onder de leerlingen en het brutaal gedrag tegenover leerkrachten ook moet begrepen worden vanuit de normale sociale ontwikkeling van de jongere, vanuit de groepsdynamiek in klas en school, en vanuit het bredere, maatschappelijk sociaalmaatschappelijk klimaat.

In theorie is er wel groeiende aandacht voor deze sociale dimensie, maar die is mijns inziens nog ontoereikend vertaald naar de concrete klaspraktijk. Een van de oorzaken ligt in het feit dat velen denken dat het louter aanbieden van groepsactiviteiten voldoende is om de sociale vaardigheden te bevorderen en ook dat de leerkracht een klas sowieso leert managen via “ervaring” in de praktijk van het lesgeven.

Lees dit artikel verder via Knack.