Ontwikkeling module Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met hebben de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJi) heeft het Kennis- & expertisecentrum in 2015-2016 onderzoek gedaan naar de toolkit en training ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’. In de toolkit worden op een laagdrempelige manier werkvormen, tips en ideeën aangedragen om de ouders meer te betrekken bij het creëren van een fijne school. Uit het onderzoek blijkt dat de toolkit en training effectief zijn in het vergroten van de ouderbetrokkenheid. De toolkit is te koop via www.onderwijsenouders.nl

Onderzoek naar de sociale veiligheid bij SOOOG

In opdracht van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) heeft het Kennis- & Expertisecentrum Sociale Veiligheid en Groepsvorming onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid en de sociale veiligheidsbeleving op 22 basisscholen. Daartoe zijn diepte-interviews afgenomen, focusgroepen georganiseerd en er zijn vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, ouders en het personeel. Op basis van de resultaten heeft SOOOG de sociale veiligheid op haar basisscholen gericht kunnen verbeteren.